Logo3 (4)
Maxresdefault 2
Raadpleging IBA-ouders en
IBA-docenten

De afgelopen weken heeft u diverse e-mails ontvangen van de plaatsingscoördinator die - in strijd met de hiervoor geldende wetgeving - door het bevoegd gezag is aangesteld om een inventarisatie te houden onder de ouders. U werd verzocht om uw keuze aan te geven voor een andere VO-school voor uw kind(eren). Indien u dit al gedaan heeft, willen we u laten weten dat dit GEEN directe consequenties heeft!

In vervolg hierop willen het actiecomité en de MR van de IBA, de ouders en docenten raadplegen via deze enquête. De antwoorden op de vragen die gesteld worden, zullen meegenomen worden in het vervolg van onze strijd om de school open te houden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Biedt de IBA naar uw mening kwalitatief goed onderwijs?
Ja
Nee
Staat u achter de besluiten van de minister OCW en het PVO-bestuur om de IBA te sluiten?
Ja
Nee
Heeft u uw kind(eren) al aangemeld bij de PVO-plaatsingsco├Ârdinator?
Ja
Nee
Heeft u zelf uw kind(eren) inmiddels al aangemeld op een andere school?
Ja
Nee
Als de IBA open blijft met toekomstperspectief, kiest u dan voor de IBA?
Ja
Nee
Als de IBA een doorstart zou maken met hetzelfde onderwijsconcept, kiest u daar dan voor?
Ja
Nee
Wilt u zich als ouders verenigen in een aparte rechtspersoon om gerechtelijke stappen te nemen?
Ja
Nee