Logo3 (4)
Infoavond Goes 3 april 2024

Op woensdag 3 april jl. bleek dat de IBA-leerlingen die in Goes naar school willen, nu een plek wordt opgedrongen waar de meeste kinderen niet voor gekozen hebben omdat een van de Goese scholen ruimtegebrek heeft. Dit is niet het probleem van onze leerlingen, maar nu wordt de 'oplossing' afgeschoven op onze kinderen. Dit is niet terecht. Hoe zit het met de keuze die u op de invetarisatie gemaakt heeft met uw kind? Is daarnaar geluisterd? Het is immers een grondrecht van uw kind(eren) en van u als ouders om die keuze zelf te maken.

De MR en het actiecomité raadplegen daarom opnieuw ouders en leerlingen, zodat u ons terugkoppeling kunt geven op de gang van zaken op dit moment. Ook als uw kind(eren) op andere scholen dan de Goese zijn ingedeeld, ontvangen wij graag SPOEDIG uw mening. Het invullen van de enquête duurt een paar minuten en wordt gehouden conform de bescherming van uw persoonsgegevens. De uitkomsten vermelden we binnenkort in onze actienieuwsbrief. Dank u wel voor uw medewerking.

Heb je / heeft u het inventarisatieformulier ingevuld?
Ja
Nee
Heb jij / heeft uw kind de plek gekregen van jullie voorkeur?
Ja
Nee
Word je / wordt u door de IBA geïnformeerd?
Ja
Nee
Word je / wordt u door de ontvangende school geïnformeerd?
Ja
Nee