Logo3 (4)
IMG 6133
Red het persoonlijk onderwijs

De Isaac Beeckman Academie | PVO Kapelle voert ACTIE omdat de minister van Onderwijs onze school vroegtijdig gaat sluiten tegen de conclusie van de Onderwijsinspectie in. Hiermee helpt ze ons unieke onderwijsconcept en onze ontzettend fijne school om zeep. Wij verdienen nog een kans!

Pvo News Kapelle 01

Uniek onderwijsconcept

De Isaac Beeckman Academie (IBA) is opgericht in 2010 en biedt sindsdien een uniek onderwijsconcept, waarin de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van onze leerlingen onze dagelijkse passie is. Onze school is kleinschalig, zodat leerlingen en docenten elkaar goed kennen, samen ontwikkelen en van elkaar leren. Op Havo- en VWO-niveau zijn alle leerlingen welkom op de IBA, ook leerlingen met een ‘rugzakje’. Waar leerlingen met bijvoorbeeld vormen van AD(H)D en/of autisme of hoogbegaafdheid in het reguliere VO niet uit de verf komen, floreren ze op de IBA omdat ze bij ons mogen zijn wie ze zijn en als zodanig worden omarmd. Kleine klassen met maximaal 16 leerlingen maken het mogelijk om kinderen persoonlijk te begeleiden. We mogen ons gelukkig prijzen met een team van bevlogen docenten en leerlingen die elkaar respecteren voor wie ze zijn. Deze unieke, bewezen formule mag niet verdwijnen!

PVO Kapelle sfeer

Schade door negatieve publiciteit  

De IBA is een van de acht scholen voor Persoonlijk Onderwijs in Nederland. Vanaf het voorjaar 2020 kregen we te maken met aanhoudende negatieve publiciteit rondom de toenmalige bovenschoolse directeur. Deze negatieve publiciteit bleef ons twee jaar lang achtervolgen en veroorzaakte veel imagoschade aan onze scholen. Het werven van nieuwe leerlingen kwam hierdoor enorm onder druk te staan. Het interim-bestuur (aangesteld door de toenmalige minister van Onderwijs Wiersma) en het daaropvolgende nieuwe landelijke schoolbestuur hebben de scholen nauwelijks ondersteund in de pr om deze negatieve beeldvorming om te buigen naar een beeldvorming die recht doet aan het bewezen onderwijsconcept van de IBA. Bovendien zijn in het onderhavige proces niet de geijkte procedures gevolgd, want de MR en de GMR zijn vooraf op geen enkele wijze gekend in welke communicatie of besluitvorming dan ook tussen de betrokken partijen.  

Medium SvPO IMG 2059
1686771538814

Onderzoeken door de inspectie

De onderzoeken van de Onderwijsinspectie op de IBA waren in de afgelopen 12 jaar tot het najaar van 2022 voldoende. In het najaar van 2022 werd onze school voor het eerst sinds de oprichting beoordeeld als zeer zwak. De schriftelijke vastlegging van de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen was onvoldoende volgens de inspectie. Bestuurstechnisch was de organisatie ontspoord geraakt. Bovendien mochten de (bij ons zeer goede) eindexamen- en onderwijsresultaten uit 2022 niet meegeteld worden vanwege de coronaperikelen, terwijl het aantal zittenblijvers wel werd meegerekend. Dit in ogenschouw nemende, zijn we als team met verve aan de slag gegaan met de herstelopdrachten en zijn vele opdrachten uitgevoerd, vandaar de nu zichtbare opgaande lijn van zeer zwak naar onvoldoende.

Op 30 en 31 oktober 2023 kwam de Onderwijsinspectie opnieuw onderzoek doen naar de vorderingen op onze school. In het rapport van de inspectie d.d. 2 januari 2024 luidt de conclusie van de inspectie dat de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen onvoldoende is. Kennelijk wordt het leerlingvolgsysteem nog steeds onvoldoende gevuld met gegevens over de begeleiding van de leerlingen, welke gegevens wel bekend zijn bij onze vakdocenten. Verder concludeerde de inspectie dat het pedagogisch handelen van de school net als bij het vorige onderzoek voldoende is. Ook het veiligheidsbeleid en (niet in de minste plaats) de onderwijsresultaten beoordeelt de inspectie in haar laatste onderzoek opnieuw als voldoende!

Foto1 kopie

En dan de stekker eruit 

Als ‘vervolg’ geeft de inspectie aan dat het schoolbestuur en de IBA ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert aan de hand van nieuwe herstelopdrachten uit haar rapport. Een jaar na vaststelling van dit rapport - dus in oktober 2024 - wil de Onderwijsinspectie dan opnieuw onderzoeken of de herstelopdrachten voldoende uitgevoerd zijn. 

Minister Paul is over dit oordeel geïnformeerd, maar ze geeft ons deze tijd niet meer en sluit onze school. Dat accepteren we niet en hebben daarom bezwaar gemaakt tegen dit besluit bij de minister, de staatssecretaris en bij de commissie OCW van de Tweede Kamer. We verdienen nog een kans!

Onze leerlingen Feline en Joachim vertellen aan Omroep Zeeland hoe ze de school ervaren en wat de op handen zijnde sluiting van de school met ze doet.

Ook de PVO-scholen in Amsterdam en Hoorn voeren actie

Documenten

IMG 6310

Het debat in de Tweede Kamer over de IBA

Datum:
13 maart 2024

IMG 6309

Onze brief aan de  Tweede Kamerleden van de Commissie OCW

Datum:
8 maart 2024

Logo3 (4)

Onze bezwaarbrief aan de minister, staatssecretaris en Tweede Kamer

Datum:
22 januari 2024

Marielle paul05

Tweede brief van Minister Paul van Onderwijs aan de Tweede Kamer

Datum:
18 januari 2024

Foto Mariëlle Paul: Martijn Beekman

Marielle paul05

Eerste brief van Minister Paul van Onderwijs aan de Tweede Kamer

Datum:
2 november 2023

Foto Mariëlle Paul: Martijn Beekman

Foto1 kopie

Rapport herstelonderzoek Onderwijsinspectie IBA op 30 en 31 oktober 2023

Datum:
2 januari 2024

Marielle paul05

Brief van de minister aan de Eerste Kamer over de noodzaak van het tegengaan van leerlingendaling op scholen in vitale regio’s 

Datum:
17 oktober 2023

1686771538814

Rapport herstelonderzoek Onderwijsinspectie Interim-bestuur VPO 2023

Datum:
12 september 2023

619dd1a8 467a 4c8e a357 21c3dbec0ee3

Rapport herstelonderzoek Onderwijsinspectie Bestuur VPO 2022

Datum:
10 november 2022

PVO Kapelle sfeer

Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op VO

Datum:
1 augutus 2023

Medium SvPO IMG 2059

Toezichtplan bij onvoldoende en zeer zwak onderwijs en bestuur SvPO | WOO-document

Datum:
28 september 2022

Maxresdefault 2

Brochure Onderwijsinspectie ‘Toezicht op zeer zwakke scholen’

Datum:
oktober 2022

041aeb8a c269 4b83 9f68 f403f97e67f2

Kwaliteitonderzoek Onderwijsinspectie naar risico's 

Datum:
18 oktober 2022

Foto1 kopie

Samenvattend Inspectierapport Onderwijsinspectie voor ouders

Datum:
18 oktober 2022

1686771538814

Jaarverslag van de stichting Persoonlijk VO 2022

Datum:
27 september 2023

976676b1 12cb 4810 8d06 1e42181266a1

 Vierjaarlijks inspectieonderzoek bestuur en IBA

Datum:
28 april 2021

B6078cd1 0dfd 4fa3 97d9 c65ee1e1d1cc 2

Ons persbericht over de sluiting van de school

Datum:
22 januari 2024

Bent u ook strijdbaar en wilt u ons steunen? Meld u dan aan en doe mee!

Bent u net als de MR, docenten, directie en leerlingen van de IBA strijdbaar en wilt u ons steunen in onze actie tegen het besluit van de minister van Onderwijs? Meld u dan aan. Ouders, grootouders en andere betrokkenen zoals Tweede Kamer-leden, ambtenaren en journalisten zijn ook van harte welkom om aan te sluiten. Onze school en vooral onze leerlingen verdienen nog een kans! Alvast bedankt.